{Photos} Concerts - 2014

Mars


140308 | SHINee World Concert III à Séoul - Jour 1

140309 | SHINee World Concert III à Séoul - Jour 2

Avril


140404 | SHINee World Concert III à Mexico

140406 | SHINee World Concert III à Santiago, Chili

140408 | SHINee World Concert III à Buenos Aires, Argentine

Mai


140511 | SHINee World Concert III à Taiwan

Juin


140601 | SHINee World Concert III à Shanghai

140622 | SHINee World Concert III à Jakarta

Août


140815 | SHINee au SMTOWN 'Live World Tour IV' à Séoul

Septembre


140928 | ‘SHINee WORLD 2014 ~I’m Your Boy~’ à Chiba

Octobre


141002 | ‘SHINee WORLD 2014 ~I’m Your Boy~’ à Tochigi

141004-05 | SHINee au SMTOWN World Tour IV à Tokyo

141008-09 | ‘SHINee WORLD 2014 ~I’m Your Boy~’ à Oita et Nagasaki

141011-12/13 | 'SHINee WORLD 2014 ~I’m Your Boy~' à Nagano puis à Ishikawa

141017 | ‘SHINee WORLD 2014 ~I’m Your Boy~’ à Shizuoka

141018 | SHINee au SMTOWN WORLD Tour IV à Shanghai

141023 | ‘SHINee WORLD 2014 ~I’m Your Boy~’ à Saitama

141027 | ‘SHINee WORLD 2014 ~I’m Your Boy~’ à Okayama

Novembre


141101-02 | ‘SHINee WORLD 2014 ~I’m Your Boy~’ à Hiroshima

141108 | ‘SHINee WORLD 2014 ~I’m Your Boy~’ à Niigata

141112-13 | 'SHINee WORLD 2014 ~I’m Your Boy~' à Nagoya

141126-27 | ‘SHINee WORLD 2014 ~I’m Your Boy~’ à Tokyo

Décembre


141202-04 | ‘SHINee WORLD 2014 ~I’m Your Boy~’ à Tokyo

141209-11 | ‘SHINee WORLD 2014 ~I’m Your Boy~’ à Osaka

141213-14 | ‘SHINee WORLD 2014 ~I’m Your Boy~’ à Kobe

© SHINee France